สร้างเมื่อ :
เปิดให้โหลดพร้อมกัน 30/11/2565 เวลา 15.00น.

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Mini และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 4.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 4.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 4.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที
Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 4.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 4.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 4.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งลงในโฟรเดอร์เซิร์ฟเวอร์แท้ ไม่ควรลงทับกับเซิร์ฟเวอร์อื่น
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop